Drama i kyrkan och församling

Dramagestaltning i gudstjänsten

Här är ett alternativ till en vanlig gudstjänst! Bjud in mig till en spännande tolkning av t.ex.

  • Bönsöndagen
  • Tacksägelsedagen
  • Kyndelsmässodagen
  • Påskvandring i kyrkan – som är en vandring i kyrkan med gestaltning för skolklasser
  • Heliga Michaels dag
  • Palmsöndagen
  • Påskens budskap – Den andra ängeln – en gestaltning om två änglar vid Jesu grav

Dramalekar på konfalägret/unga ledare

Jag erbjuder en hel- eller halvdag med lekar och dramagestaltning som passar inför arbetet som konfirmanderna ska göra för att skapa en redovisning på konfirmationen.

Med lekar, övningar, drama och andra gestaltningar som ger konfirmanderna en skjuts in i bibelns berättelser ger jag dem verktyg att göra en härlig redovisning när det är dags för konfirmation!

Till exempel:

Om konfirmanderna ännu inte har bekantat sig med bibeln och hur den är uppdelad, så genomför vi en ”Vis mans gåta”

Den vise mannen (givetvis en av de som besökte Jesubarnet i krubban) har gjort ett kuvert till varje grupp. I dessa kuvert finns hela bibeln – huller om buller – och nu ska konfirmanderna sortera upp dessa i ordning. De får använda bibeln som hjälpmedel. Och det är bråttom! Men, en bok saknas i varje grupps kuvert, och nu ska de gå fram till Den vise och säga ett bibelcitat och därefter få just den bok som saknas.

Låter detta som en rolig aktivitet?

Mina böcker har getts ut på förlaget ARGUMENT

Dramagestaltning i gudstjänsten

Dramagestaltning för konfirmander

Musikalen Skapelsen