Drama

Drama är så mycket! Den stora skillnaden mellan teater och drama är att teater kräver en publik. Drama är inte för en publik nödvändigtvis. Där är alla närvarande välkomna att delta i drama.

Det finns olika typer av drama, här är några:

  • Drama i undervisningen
  • Forumteater – som är ett dramaverktyg i grunden
  • Retorik och drama
  • Lekfull drama – som inte är för undervisnings skull

Retorik – konsten att tala.

Blir du nervös när du ska tala? Även för en liten grupp? Då kanske det är bra att ta till sig lite motivation och verktyg så att du klarar strupen.