Konferenskul

Konferenskul med dramalekar och rollspel!

Många konferenser är stillasittande, föreläsare inbjuds, lyssna, anteckna. Andra konferenser vill aktivera deltagarna. Och det är ju bra!

Här är en annorlunda aktivitet som dessutom får alla att ha roligt och knyta vänskapsband med varandra. Genom lekar som både stimulerar kroppen och skrattmusklerna samt tävlingsinstinkten så kan en konferensdag få en push i rätt riktning.

  • Vissa lekar är till för att lära känna varandra.
  • Andra lekar är till för att släppa lite på tunghäftan.
  • Några är till för att skapa samarbeten mellan människor som vanligtvis inte brukar samarbeta.
  • Alla lekar är till för att skapa en samhörighet i gruppen, att få folk att slappna av och skratta!

Dramalekar och rollspel med Isabella Amirell från Bon’Arte är skräddarsydda för sällskapet och tar hänsyn till olika utgångslägen, till exempel språk, storlek på gruppen, önskemål från arrangören, salen där konferensen äger rum och mer därtill. Innan konferensen äger rum, gör Isabella en mindre undersökning kring konferensgruppen för att garantera det bästa resultatet.

Dramalekar är till för sällskap från c:a 12 personer upp till c:a 80.

Tidsåtgång: 1 h – 1,5 h, och ibland även 2 h.

Om Isabella Amirell

Utbildad dramapedagog, skådespelerska inom Commedia dell’Arte. Genomför komiska teaterstycken i samarbete med barockmusiker, dramagestaltningar och dramaövningar för olika grupper och åldrar, skola, företag, kyrka.

Längre information om lekar och rollspel

Lekens betydelse för kommunikation oss emellan har många forskat om. Framförallt för barns utveckling.

Att fortsätta leka som vuxen har sina klara fördelar. Lekandet har vi med oss från barnsben och är en viktig del i att växa upp. Vi lär oss sociala konstruktioner, hitta nya lösningar på problem, hitta ett mer positivt förhållningssätt till vår verklighet, blir mer fantasifulla och så vidare. Vi kan också använda leken till att bearbeta olika händelser i våra liv och att träna oss att hantera nya händelser som finns i vår framtid på bästa sätt.

Men att leka som ren aktivitet är mer än så. Via leken kommer vi i kontakt med vår kropp, som får röra på sig och vi sätter igång skrattet som lekarna utlöser. Att skratta är en hel vetenskap i sig. När vi skrattar sätter vi fart på endorfinerna, får blodet att pulsera snabbare, hjärtat får sig en skjuts. Ja, skrattet har en avgörande effekt på vår hälsa. Om detta kan man läsa långa forskningsrapporter om från många olika håll.

Leken som aktivitet skapar också lust hos oss att umgås. När vi är många som leker tillsammans så kan vi släppa lite på kontrollen, verkligheten, prestationer, alla måsten och tunga bördor. Och att leka är inte en sport där man måste prestera det bästa för att vinna. Oftast är en lek tvärtom! Att förlora är att vinna! Och att vara så pass stark i en lek att man kan bjuda på sig själv, då har man vunnit uppskattning och hjärtan!

Rollspel är låtsaslekar där fantasin skapar miljön, karaktärer, situationer, konflikter… i rollspelet kan man gå in och ”vara någon annan” för en stund. Hierarkier kan brytas och och oro att orka med allt ansvar kan släppas för en stund. Rollspel är som teater, man skapar en plats, karaktärer, förutsättningar för spelet att starta, konflikter och kanske en lösning som är helt oväntad. Ungefär som livet är. Det bästa med rollspel är att man kan prova på att göra något man vanligtvis inte gör i sitt eget liv. Vi kan göra entré, bli sedda, hörda, och vi kan prova på ett annorlunda förhållningssätt. Den som vanligtvis är en snäll och omtänksam person, kan få prova på att göra tvärtom och se hur det känns. Rollspel och teater är vänner. I teaterns värld finns rollspelet, det är en förutsättning för teater.

I improvisationsteater finns möjligheter att skapa en helt ny situation. Eftersom ingen vet hur det ska sluta så kan det ha helt fria händer att leva sitt eget liv.