Kurser

Kurs i Commedia dell’Arte

I denna kurs övar vi på maskteknik och får den historiska bakgrunden till teaterformen Commedia dell’Arte. Deltagarna får arbeta med de olika karaktärernas fysiska framtoning och även hur deras röster låter.

En karaktär ur Commedia dell’Arte kan givetvis ha olika uttryck, både fysiskt och verbalt, men det som är mest viktigt är att varje karaktär har sin egen personlighet och styrka/svagheter. De har ett unikt uttryck för sin gestalt och har ett galleri av skämt, lazzis, rörelsemönster och mycket annat. Det är sådant som både de andra karaktärerna på scen och publiken känner igen och uppskattar. Dessa uttrycksformer är något som vi arbetar med under kursen.

Vill du ha mer information om kursen? Var och när. Hör av dig till mig under fliken KONTAKT.