Drama i skolan

Drama i undervisningen

Under skoltid kan pedagoger få lite extra skjuts i undervisningen genom att antingen bjuda in mig till klassen eller att de får en studiedag tillsammans med mig. Beroende på vilket ämne det är, så samarbetar jag med pedagogen/erna inför varje möte med klassen.

Låt oss göra undervisningen lekfull och inlevelsefull tillsammans med eleverna! Jag kan genomföra drama i klassrummet som ett komplement till den ordinarie undervisningen och fördjupa kunskaperna. Läs här lite exempel på drama i undervisningen som jag kan erbjuda, och till vilka åldersgrupper.

Skapande skola!

Varje skola kan söka om medel för att genomföra ett Skapande skola-projekt via Kulturrådet. Detta för att möjliggöra en samverkan med professionella kulturutövare, och det är alltså en extra resurs som skolan, och eleverna, får ta del av.  Jag har genomfört några skapande skola-projekt och berättar här nedan några exempel. Kanske det passar in i er skolas verksamhet?

Demokrati – Diktatur – Barnkonventionen – FN

Skapande skola för årskurs 2-4 där det ingår fyra träffar med 1,5 h/träff och klass.

Detta program passar bra på hösten i anslutning till FN-dagen 24 oktober.

Det är ett komplement till undervisningen och det är bra om eleverna arbetar med Demokrati, diktatur, Barnkonventionen och FN i undervisningen. Dramat fungerar som ett samarbete mellan dramapedagogen och klassläraren samt fritidspedagogen.

Vill du ha mer information, kontakta Isabella Amirell!

Här är lite info om detta projekt

 

Retorik för åk 8

I varje möte med 8-orna skapar vi en plattform där vi kan lära känna varandra på ett helt nytt sätt. Genom lekar som alla har en speciell avsikt, tittar vi på olika saker som kroppsspråk, lyssnande, rampfeber, våga vara den som står i centrum och att lita på sina åsikter.

Jag använder mig av olika dramaövningar, t.ex, ”Sno berättelsen”. Här gäller det att vara snabb i vändningen! Tre personer står på golvet och en börjar att prata. Publiken hjälper till att bestämma vad historien ska handla om. De två andra som står på golvet ska nu försöka bryta sig in och ta över historien.

En annan mycket omtyckt lek som jag använder heter: Jag anklagar! Alla står i en cirkel och en person börjar med att vända sig till en annan i cirkeln. ”Jag anklagar dig för att…..” och så ska det vara så tokigt som möjligt, för att den som blivit anklagad inte ska känna sig anklagad på riktigt, utan ta anklagelsen till sig och vända sig mot en ny person att anklaga.

Antal träffar: 3-5 ggr

Tid/träff: 1h

 

För åk 2

Exempel på ett tema kan handla om Rymden. Låt oss möta rymdvarelsen Prim, som råkat krascha med sin rymdfarkost på en märklig himlakropp. Barnen i klassen får hjälpa Prim att hitta tillbaka till sin planet igen genom att göra en karta på golvet hur solsystemet ser ut. När allt är klart för Prim, så hjälps barnen åt att laga rymdfarkosten och tanka det med kunskap. Vi träffas 3-4 gånger.  1h/träff.

För åk 7

Antikens myter och masker. Eleverna har till uppgift att läsa några utvalda berättelser i samspråk med läraren. Det kan vara både Mytologiska historier och teaterpjäser, t.ex. Oidipus, Herakles och Odyssén. Vi väljer ut 6-7 olika historier och pratar om dem. Därefter ska alla eleverna få skapa en mask, vilket vi kommer att arbeta med under 1-2 tillfällen. Det tredje mötet, då skapar vi historien genom att använda maskerna. Den som skapat masken, ska inte bära sin egen mask, och rollerna ger vi varandra under berättelsens gång. Denna sista lektion fylls med skratt, då maskerna ger anledning till humor! Och genom skrattets gyllene port, kommer kunskapen!