Skapande skola-Demokrati-diktatur

… Barnkonventionen och Förenta nationerna.

Detta program passar bra på hösten i anslutning till FN-dagen 24 oktober.

Det är ett komplement till undervisningen och det är bra om eleverna arbetar med Demokrati, diktatur, Barnkonventionen och FN i undervisningen. Dramat fungerar som ett samarbete mellan dramapedagogen och klassläraren samt fritidspedagogen.

Demokrati – spelet

I den första dramalektionen får alla elever prova på att rösta. En stad i ett land, där alla lever i harmoni, och alla har vad de behöver står inför en förändring. Eleverna ska nu få yttra sig om det är positivt eller negativt att denna förändring ska hända och de får bilda sina uppfattningar. Borgmästaren i staden får i uppdrag att ordna en omröstning om hur framtiden ska se ut för detta landet som skapas i klassrummet.

Detta drama är ett klassrumsdrama, där eleverna får olika roller och där ledaren går in-och-ut ur sina roller som journalist/borgmästare.

Diktatur – drama

Detta lektionstillfälle är som ett stort klassrumsdrama, där alla eleverna deltar. Dramapedagogen delar ut olika titlar till alla elever och de får bli ministrar av olika slag. De får också pengar av olika valörer och dramat startar! Det är en speciell dag, Diktatorns födelsedag. Alla ska hylla denna stora person, och därefter är det dag för ett intrigspel med skola, sjukhus, militär och fängelse som spelplatser.

Barnkonventionen – möte med ett berest medium

Denna lektion är lite speciell, utöver det vanliga. En spådam kommer på besök, för att spå världens barns framtid. Hon har träffat många barn i många olika länder, och i sina ”spåkort” har hon fångat uttalanden från barn som hon har mött.  Eleverna ska nu få klura ut vilken av artiklarna ur Barnkonventionen som barnens uttalande passar bäst. Vissa av dessa är hämtade från svenska barn, andra från barn bosatta i andra länder. Spådamens roll är att försöka klura ut hur barn kan få sina röster hörda och behöver nu elevernas hjälp.

Förenta Nationen – länderna står inför ett val

Med flaggor och valurna, detta är den sista lektionen där eleverna får representera var sitt land. Det är en viktig dag, landet där diktatorn regerar, har bett att få vara medlem i FN och nu ska alla medlemsländerna få rösta.

Med samtal, frågestund och valomgång ska eleverna få prova hur det kan vara att ingå i ett världsomspännande etablissemang där viktiga och globala frågor ventileras.

Arvode och övrigt

Isabella Amirell åtar sig att planera, genomföra och utvärdera projektet Skapande skola Demokrati – diktatur – Barnkonventionen – FN tillsammans med ansvariga lärare och eventuell samordnare i enlighet med bilagd projektbeskrivning och övriga överenskommelser.

Arvode inklusive F-skatt, samma skola och samma projektperiod:

För en klass                                                12 750 kr,

för två klasser                                            18 500 kr

För tre klasser                                            26 500 kr

Fler klasser, enligt överenskommelse.

Skapande skola-bidrag äskas från Kulturrådet och ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet